single

Znaki BHP

Znak BHP stanowi szczególny rodzaj znaku, dzięki któremu stwarza się bezpieczną przestrzeń w pracy. Zastosowanie znaków BHP pozwala na ochronę zdrowia i życia ludzi, którzy pracują w danej firmie lub przebywają w konkretnym obiekcie. 

Podstawa prawna do umieszczania znaków BHP

Znaki bezpieczeństwa powinny być stosowane we wszystkich zakładach pracy oraz obiektach użyteczności publicznej. Ich umieszczanie uregulowane jest przepisami, rozporządzeniami oraz wytycznymi, które można znaleźć w Kodeksie Pracy oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997 roku dotyczącego ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Przepisy dokładnie mówią o tym, jakie znaki muszą się znaleźć w firmie, na jakiej wysokości powinny się znajdować oraz ile ich musi się być. 

Jakie rodzaje znaków BHP są dostępne?

Znaki bezpieczeństwa można podzielić na cztery grupy. Charakteryzują się one konkretnymi kształtami oraz kolorami. Pierwszą grupą są znaki zakazu. Jak sama nazwa wskazuje są to znaki, które wskazują i opisują zakazy, których należy przestrzegać w wybranym miejscu. Może to być zakaz wstępu lub zakaz fotografowania. Drugą grupę stanowią znaki nakazu, czyli informują one o tym, co należy zrobić w konkretnym miejscu. Może to być nakaz dotyczący stosowania ochrony głowy lub ochrony oczu. Trzecią grupą są znaki ostrzegawcze. Są to znaki, które informują, że w danym miejscu istnieją potencjalne zagrożenia dla zdrowia lub życia. Przykładem znaku ostrzegawczego jest ostrzeżenie przez wiszącymi przedmiotami lub substancjami żrącymi. Ostatnią grupą są znaki informacyjne, które pokazują, gdzie się znajdujemy lub gdzie znajduje się konkretny przedmiot lub wyjście. Mogą to być strzałki kierunkowe lub znak wskazujący defibrylator lub apteczkę. 

Gdzie można kupić znaki BHP?

Istnieje wiele sklepów, które oferują sprzedaż znaków bezpieczeństwa. Należy wybrać taki sklep, który w swojej ofercie posiada znaki zgodne z obowiązującymi normami i przepisami prawa polskiego. Godnym polecenia jest sklep Top Desing Chwaszczyno Chudziński, Stupnicki, w którym znajdują się znaki bezpieczeństwa spełniające wszystkie wymogi i charakteryzujące się wysoką trwałością i wytrzymałością. Ofertę sklepu można znaleźć na stronie: https://www.znaki-tdc.com/, na której znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące znaków.

Artykuł partnera