single

Rozlicz PIT-37 online!

​Początek każdego roku to czas postanowień noworocznych, jak i rozliczenia podatku z właściwym Urzędem Skarbowym. W pierwszej kolejności rozliczenie składają firmy i pozostałe podmioty gospodarcze. Następnie formalności muszą zostać dopełnione przez osoby fizyczne. Dowiedz się, kiedy należy złożyć PIT-37? Przekonaj się także, jaka forma rozliczenia będzie dla ciebie najwygodniejsza?

  1. Czym jest PIT-37?
  2. Kto powinien wypełnić PIT-37 za rok 2020?
  3. Rozliczenie PIT-37 online: jak to zrobić?
  4. PIT-37 za 2020: do kiedy należy go rozliczyć?

Czym jest PIT-37?

PIT-37 to druk urzędowy, który jest jednym z najczęściej wybieranych rozliczeń przez konsumentów. Dokument ten umożliwia rozliczenie się z wybraną placówką urzędową, czyli Urzędem Skarbowym. Wybór placówki może uwzględniać zarówno adres zameldowania, jak i zamieszkania. Wyboru musi dokonać podatnik, który o swojej decyzji zawiadamia stosowną placówkę. Rozliczenie PIT-37, jak i pozostałe druki można złożyć złożyć w formie papierowej oraz za pośrednictwem Internetu. Warto pamiętać, że rozliczenie online to wygodna forma dla wielu konsumentów. Pozwala w szybki i bardzo intuicyjny sposób przygotować deklarację. Następnie można ją złożyć do właściwego Urzędu Skarbowego również za pośrednictwem programu online, dzięki czemu wspomniana forma rocznego rozliczenia z pewnością przypadnie do gustu wielu osobom.

Kto powinien wypełnić PIT-37 za rok 2020?

Po dokument ten powinny sięgnąć osoby, które otrzymują dochody z: dochodów stypendialnych, świadczeń przedemerytalnych, świadczeń płaconych z Funduszu Pracy czy Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przynależności do rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub pozostałych spółdzielni poświęconych produkcji rolnej, należności za pracę przysługującą aresztowanym oraz odbywającym karę więzienną czy dotacji finansowanych z ubezpieczenia społecznego. PIT-37 mogą złożyć osoby, które: nie prowadziły pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów produkcji rolnej opodatkowanych według typowych zasad skali podatkowej, nie są zobowiązani doliczać do uzyskanych dochodów małoletnich lub nie zmniejszają dochodów o braki finansowe.

Rozliczenie PIT-37 online: jak to zrobić?

Zeznanie podatkowe, czyli pit 37 online można złożyć za pośrednictwem sprawdzonego programu. Dostęp do tej formy rozliczania jest niezwykle łatwy, ponieważ wszelkie formalności można dopełnić online. Program działa już bardzo długo, ponieważ od 2008 roku można rozliczyć za jego pośrednictwem PIT-37 i pozostałe druki podatkowe.  Spore doświadczenie, ale i ilość rozliczonych deklaracji PIT to kolejny atut wspomnianego programu. Aplikacja ta jest zgodna z ustaleniami zamieszczonymi przez Ministerstwo Finansów. Dlatego bez problemu można rozliczyć podatek za 2020 rok, wybierając wspomniany program. Zaletą programu jest również certyfikat bezpieczeństwa SSL, jak i otrzymana rekomendacja Instytutu Polskiej Księgowości.

PIT-37 za 2020: do kiedy należy go rozliczyć?

Rozliczenie podatkowe wymaga złożenia stosownych dokumentów w odpowiednim czasie. Do rozliczenia PIT-37 konieczne jest otrzymanie PIT-11, który płatnik musi przekazać podatnikowi do końca lutego 2021. Warto wspomnieć, że PIT-11 musi został złożony przez płatnika do końca stycznia 2021 do właściwego Urzędu Skarbowego w formie elektronicznej. Natomiast podatnik ma czas do 30 kwietnia 2021 na rozliczenie PIT-37 z właściwym Urzędem Skarbowym. Należy pamiętać, że osoby składające deklaracje po terminie mogą otrzymać karę od placówki urzędowej.

Artykuł sponsorowany