single

Oznakowanie opakowań - na co zwrócić uwagę?

Coraz więcej osób zwraca uwagę na etykiety na opakowaniach. Niektóre oznaczenia są bardziej popularne, inne nieco rzadziej spotykane. Warto zdawać sobie sprawę z ich znaczenia oraz konieczności znakowania poszczególnych grup produktów, ponieważ jest to bardzo ważne, biorąc pod uwagę ewentualny recykling opakowań oraz ich przechowywanie.

Najpopularniejsze oznakowanie opakowań

Warto omówić najpopularniejsze znaki umieszczane na opakowaniach, ponieważ często są one mylnie interpretowane, co z kolei prowadzi do ich nieodpowiedniego recyklingu. Bardzo popularny znak graficzny z człowiekiem wrzucającym papier do kosza, oznacza konieczność składowania śmieci w odpowiednich miejscach, czyli w koszach i kontenerach. Z kolei przekreślony kontener oznacza nie mniej, nie więcej tylko to, że opakowania i samego produktu nie wolno wrzucać razem z pozostałymi odpadkami do tzw. frakcji mieszanej.

Trójkąt z białym królikiem w środku oznacza, że dany produkt nie był testowany na zwierzętach. Dwie białe strzałki skierowane w różnych kierunkach, umieszczone jedna nad drugą oznaczają, że opakowanie nadaje się do ponownego wykorzystania. Nieco inny znak informuje, że opakowanie nadaje się do recyklingu – jest to trójkąt złożony z zielonych strzałek.

Oznakowanie opakowań plastikowych

Na każdym plastikowym opakowaniu, producent umieszcza informacje, które są ważne dla zdrowia użytkownika danej rzeczy. Na przykład trójkąt z czarnych strzałek podpisany „PET” oznacza, że opakowania nie można używać ponownie.

Napis „HDPE” pod trójkątem ze strzałek oznacza, że plastik jest bezpieczny, a opakowanie nadaje się do ponownego użycia. Podpis „PVC” oznacza, że opakowanie może zawierać szkodliwe dla zdrowia człowieka substancje, staraj się unikać tego typu opakowań i produktów, które się w nich znajdują, jeśli są to produkty spożywcze lub takie, które będą miały kontakt ze śluzówką lub skórą.

Wybierając opakowania oznakowane trójkątem ze strzałek z podpisem „LDPE”, nabywasz produkt, co do którego masz pewność, że nie zawiera substancji toksycznych. Również podpis „PP” oznacza, że opakowanie jest w pełni bezpieczne dla zdrowia człowieka. Opakowanie oznaczone symbolem „PS” nie może zawierać żywności!

Oznakowanie opakowań substancji niebezpiecznych

System oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych regulują m.in. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 roku, a także Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2015 roku. Istotne w tym wątku jest również Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2013 roku.

Oznakowanie opakowań musi być czytelne oraz znajdować się w widocznym miejscu na opakowaniu. Najczęściej spotykanymi symbolami są znaki „chronić przed dziećmi” oraz „niebezpieczne dla zdrowia”. Na opakowaniu substancji niebezpiecznej, w zależności od jej właściwości, powinno się również znajdować ostrzeżenie o łatwopalności produktu. Symbolem, który znajdziemy na tego typu opakowaniach, jest również ten z przekreślonym kontenerem, który został wspomniany wcześniej. Dzięki niemu wiemy, że danego opakowania nie powinno się składować z pozostałymi odpadkami.

Firmą która specjalizuje się w tematyce oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych jest krakowski consultchem.pl >>

Często na opakowaniach substancji niebezpiecznych znajdują się symbole „niebezpieczeństwo w razie kontaktu z oczami”.  Często również w opisie ewentualnego stosowania danej substancji, znajdziemy wskazówki dotyczące ochrony poszczególnych części ciała, przed szkodliwym działaniem danego preparatu.

Na opakowaniach substancji niebezpiecznych, często znajdujemy również schemat ich otwierania. To bardzo ważne, zwłaszcza w przypadku substancji silnie żrących.

Odpowiednie oznakowanie substancji niebezpiecznych jest ważne z punktu widzenia zdrowia użytkownika, jak również osób transportujących daną rzecz. Dlatego też tak istotne jest, by dbać o odpowiednie oznakowanie produktów.