single

Jakie zastosowanie ma program do ewidencji środków trwałych? W jakich branżach się sprawdza?

Środek trwały to własność podatnika nabyta we własnym zakresie i wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej oraz której wartość początkowa przekracza 10 tys. zł. Niemalże każdy przedsiębiorca nią dysponuje, tyle że kłopot stanowi często jej ewidencjonowanie, szczególnie gdy środków trwałych w firmie jest sporo.

Nie istnieje jeden wzór na prowadzenie ewidencji środków trwałych, ale pewne elementy muszą się w niej znaleźć. Jak ułatwić sobie ewidencję środków trwałych poprzez program enova365?

Enova365 – proste rozwiązanie ewidencji środków trwałych

Prowadząc działalność gospodarczą, nie powinniśmy rezygnować z najnowszych osiągnięć informatycznych. Program enova365 między innymi pozwala zarządzać środkami trwałymi dzięki temu, że posiada moduł Księga Inwentarzowa. Moduł ten umożliwia ewidencjonowanie również wyposażenia i środków niematerialnych i prawnych, na przykład koncesji, autorskich praw majątkowych, praw do patentów, wynalazków czy znaków towarowych. W programie można zarządzać środkami trwałymi również w wersji mobilnej, czyli gdziekolwiek aktualnie przebywamy. Ewidencjonowanie środków trwałych nie jest łatwe, dlatego program dysponuje licznymi ułatwieniami dla cyklicznych działań. Wprowadzenie nowego środka trwałego może być łatwiejsze dzięki wyszukiwarce kategorii środków trwałych. Moduł Księga Inwentarzowa upraszcza również możliwość modyfikacji czy usuwania środków trwałych. Można tu również przeprowadzić likwidację, sprzedaż czy zobaczyć plan amortyzacji środków trwałych. Dla jakich firm przeznaczony jest program enova365?

W jakich branżach przydaje się program do ewidencji środków trwałych?

Grunty, budowle, lokale, maszyny, urządzenia czy środki transportu to tylko niektóre grupy środków trwałych, które z reguły użytkowane są dłużej niż rok, a ich wartość przekracza ustawowo określoną kwotę 10 tys. zł. Można zatem wyobrazić sobie, że takie branże jak transport, branża budowlana, produkcja dysponują największą ilością środków trwałych. Jednak ostatecznie niemal każda firma dysponuje jakimś środkiem trwałym, a jeśli do tego dodać wspomniane środki niematerialne, to można powiedzieć, że w każdej działalności przydaje się program do ewidencji środków trwałych. Pozwala on na ich porządkowanie i organizowanie, tworząc zestawy środków trwałych. Znacznie ułatwia to ich archiwizację. Już samo numerowanie środków trwałych  czy dokumentów z nimi związanych wymaga kontroli osoby księgującej, wywołując większe ryzyko błędów. Automatyzacja tego typu danych oszczędza nie tylko czas, ale również właśnie możliwość wystąpienia błędu.

Księga Inwentarzowa to ułatwienie polegające również na możliwości skanowania kodu kreskowego produktu przyklejonego na środek trwały. W ten sposób dane produktu automatycznie znajdą się w programie i można szybko wygenerować jego dokumenty. Każda firma rozliczająca się z US poprzez księgę przychodów i rozchodów musi ewidencjonować środki trwałe, a w związku z tym skorzysta z ułatwień, jakie oferuje oprogramowanie enova365.

Artykuł sponsorowany