single

Jak sprawdzić, czy router jest dobrze zabezpieczony?

Stosowanie routera Wi-Fi jest bardzo korzystne, szczególnie jeśli chce się zachować szybki transfer danych i stabilność połączenia w dużym mieszkaniu lub w domu, a nawet udostępnić sygnał sieci w ogrodzie. Niestety, gdy internet jest udostępniany w ten sposób, zwiększa się ryzyko włamania i powstania w tym zakresie sporych szkód.

Jakie szkody mogą powstać przy nieodpowiednim zabezpieczeniu routera?

Jeśli ktoś niepowołany podłączy się do sieci Wi-Fi, zwykle kończy się to na tym, że korzysta z internetu, zmniejszając możliwości w zakresie transferu, a niekiedy narażając na straty finansowe, ze względu na wykorzystanie nadprogramowego pakietu danych. Czasami można jednak trafić na osobę, która po skutecznym podłączeniu się do Wi-Fi wykradnie wrażliwe dane, jak np. te związane z logowaniem się do określonych serwisów, do poczty lub do banku. Wówczas straty mogą się okazać znacznie bardziej dotkliwe.

Konfiguracja i sprawdzenie ustawień sieci Wi-Fi

Każdy router Wi-Fi w trakcie pierwszego uruchomienia wymusza dokonanie wstępnej konfiguracji. Użytkownik wówczas musi ustawić hasło do panelu administracji, a następnie dokonać wyboru łącza internetowego rozdzielanego przez router, a na samym końcu ustalić parametry zabezpieczeń sieci bezprzewodowej. Gdy sieć działa już od dłuższego czasu, w celu sprawdzenia optymalności zabezpieczeń, należy zalogować się przez przeglądarkę www do panelu konfiguracji routera oraz wywołać specjalną stronę zabezpieczeń.

Widoczne są na niej standardy zabezpieczenia. Jeśli oznaczony jest wśród nich WPA2-Personal lub WPA2-PSK, oznacza to, że dostęp do sieci jest chroniony bardzo dobrze, z kolei przy szyfrowaniu WEP lub WPA z protokołem zabezpieczającym TKIP należy dokonać zmiany ustawień, by uniknąć potencjalnych problemów.

Równie niekorzystne w przypadku chęci zapewnienia sobie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa jest korzystanie z protokołu WPS (Wi-Fi Protected Setup). W takim przypadku użytkownik nie musi pamiętać hasła. Istnieją wówczas dwa sposoby na uwierzytelnienie dostępu do sieci Wi-Fi. Pierwsza z nich polega na wciśnięciu na routerze przycisku WPS, a druga na wprowadzeniu specjalnego PIN-u składającego się z 8 cyfr. Zwykle zlokalizowany jest on na nalepce znamionowej routera lub też widoczny w panelu konfiguracyjnym. Metoda z PIN-em jest obecnie wykorzystywana znacznie rzadziej. Częściej można się spotkać z połączeniem po naciśnięciu przycisku WPS na routerze.

Standard WPS, choć jest bardzo wygodny, w znaczny sposób obniża bezpieczeństwo sieci, dlatego, jeżeli nie ma takiej konieczności (czyli w sytuacji, w której nie ma urządzeń zdolnych do połączenia tylko z wykorzystaniem standardu WPS) i problemowe nie jest zapamiętanie nazwy SSID, a także hasła dostępowego, funkcja WPS powinna zostać wyłączona. W ten sposób uniknie się zbyt dużego ryzyka utraty danych lub poniesienia strat finansowych.