single

Chwilówki online – czy to się opłaca? Jak je zaciągnąć?

Pożyczki chwilówki przez internet cieszą się rosnącą popularnością w kategorii niskokwotowego finansowania. Pożyczkobiorcy chętnie je zaciągają z uwagi na szybkość wypłaty środków finansowych i możliwość zaciągnięcia pożyczki nawet za darmo.

Opłacalność pożyczek chwilówek online, udzielanych poza sektorem bankowym, w ostatnich latach wzrosła, a to głównie dzięki popularyzacji pożyczek za darmo, których propozycje znajdziemy na stronie https://www.totalmoney.pl/chwilowki. To promocyjne oferty chwilówek przez internet dla nowych klientów. Sprawdźmy, w jakich sytuacjach opłaca się zaciągnąć taką szybką pożyczkę i jakie ma ona cechy charakterystyczne.

Istota pożyczek chwilówek

Chwilówka jest określeniem, które trwale weszło do terminologii finansowej w Polsce. Oznacza ono szybkie pożyczki – udzielane na krótki czas – przy których proces weryfikacji klienta jest szybki i łatwy do zrealizowania. Pożyczki chwilowe to krótkoterminowe pożyczki oferowane głównie przez podmioty spoza sfery bankowej. Pożyczkodawcą jest firma pożyczkowa, prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną w odpowiednich rejestrach.

Uwaga!

Z dniem 22 lipca 2017 roku weszła w życie ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, która znowelizowała ustawę o kredycie konsumenckim. Dodano do niej art. 59aa-59ag, które dotyczą konieczności uzyskania wpisu instytucji pożyczkowej do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Każda firma, która w ramach prowadzonej działalności gospodarczej chce udzielać klientom prywatnym (konsumentom) kredytów konsumenckich, w tym pożyczek gotówkowych, musi uzyskać uprzednio wpis do rejestru instytucji pożyczkowych. Wpis jest płatny – jednorazowo 600 zł.

Jeszcze kilka lat temu takie pożyczki pozabankowe kojarzyły się klientom z niebezpiecznymi ofertami, gdzie za prędkością udzielenia pożyczki kryły się horrendalnie wysokie koszty, jakimi obciążany był pożyczkobiorca.

Dziś jest inaczej, głównie za sprawą licznych ustaw, które pozwoliły na ograniczenie wysokości kosztów pobieranych przez pożyczkodawców.

Limity kosztów odsetkowych i pozaodsetkowych pożyczek chwilówek

Opłacalność pożyczek online kształtują koszty, jakie są z nimi związane. Mowa tu o dwóch grupach kosztów:

  • odsetkowych – czyli odsetek od udzielonego kapitału pożyczki, stanowiących wynagrodzenie dla firmy pożyczkowej;
  • pozaodsetkowych – czyli wszystkich innych kosztów związanych z pożyczką, które nie są związane z naliczaniem odsetek.

Zarówno jedne, jak i drugie koszty są limitowane ustawowo. W związku z obowiązującą od 11 marca 2016 roku tzw. ustawą antylichwiarską ustalono maksymalną wysokość odsetek od kredytów i pożyczek. Odsetki umowne od takich zobowiązań nie mogą być wyższe od wysokości tzw. odsetek maksymalnych, których definicję znajdziemy w Kodeksie cywilnym.

Art. 359 Kodeksu cywilnego wskazuje, że odsetki od zobowiązań pożyczkowych, w tym od chwilówek online, nie mogą przekraczać dwukrotności odsetek ustawowych, równych sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktom procentowym. Np. w listopadzie 2018 roku stopa referencyjna NBP wynosi 1,5 proc., dlatego też odsetki maksymalne od zobowiązań pożyczkowych mogą wynosić 10 proc. w skali roku.

Limitom podlegają też koszty pozaodsetkowe, które wskazano na mocy ustawy o kredycie konsumenckim. Dotyczą one kosztów pożyczki lub kredytu innych niż odsetki. Między innymi mogą obejmować one:

  • prowizję za przystąpienie do zobowiązania,
  • opłaty związane z przygotowaniem umowy pożyczkowej,
  • opłaty związane z przedłużaniem okresu spłaty pożyczki,
  • opłaty za ustanawianie zabezpieczeń spłaty pożyczki lub kredytu itp.

Wszystkie koszty pozaodsetkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie mogą wynieść więcej niż suma 25 proc. udzielonej pożyczki oraz 30 proc. kwoty zmiennej, zależnej od okresu, na który udzielono pożyczki. Nie mogą one równocześnie przekroczyć 100 proc. kwoty kredytu w stosunku rocznym.

Jak sprawdzić opłacalność chwilówek online?

O opłacalności chwilówek online można mówić w wymiarze obiektywnym i subiektywnym. Obiektywny wymiar mają twarde fakty – wysokość kosztów odsetkowych i pozaodsetkowych, które porównane z innymi możliwościami pozyskania dodatkowych środków finansowych wskażą konsumentowi, która z ofert jest dla niego najbardziej opłacalna.

Jednak możemy też wskazać subiektywną opłacalność chwilówek online, np. względem kredytów bankowych. Jeśli konsumentowi najbardziej zależy na czasie i wygodzie pozyskania zewnętrznego finansowania, wybór pożyczki online może być najkorzystniejszy.

Nie trzeba w jej przypadku przechodzić żmudnego procesu kredytowego, składać stosów dokumentów potwierdzających sytuację majątkową oraz tracić czasu na weryfikację tożsamości klienta w bazach danych dłużników oraz w bazach BIK-u. Chwilówka online udzielana jest na uproszczonych zasadach, z których mogą korzystać jedynie firmy pozabankowe. Nie są one bowiem objęte rekomendacjami ze strony Komisji Nadzoru Finansowego, nakazującymi bankom skrupulatne badanie zdolności i wiarygodności kredytowej potencjalnych klientów.

Chwilówki online są opłacalne, gdy nie możemy czekać z udzieleniem nam zobowiązania finansowego. Firmy pożyczkowe deklarują, że są w stanie udzielić pożyczki nawet w ciągu kilkunastu minut od chwili złożenia wniosku pożyczkowego. Najbardziej opłacalne okazują się jednak takie chwilówki online, które nie będą nic kosztować klienta.

Darmowa pierwsza pożyczka

Wiele firm pożyczkowych działających na polskim rynku finansowym jest gotowa udzielić pożyczki za darmo przy spełnieniu przez klienta właściwych warunków. To tak zwana pierwsza pożyczka dla nowych pożyczkobiorców, którzy nigdy wcześniej nie zaciągali w danej firmie pożyczkowej zobowiązania. Pożyczka pozostanie darmowa, jeśli klient spłaci ją ściśle w terminie wskazanym w podpisywanej z pożyczkodawcą umowie pożyczkowej.

Chwilówki online mogą być bardzo opłacalne dla klientów, zwłaszcza tych, którzy mają możliwość zaciągnięcia pierwszej pożyczki bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. Przy ocenie stopnia opłacalności oferty warto porównać różne pożyczki ze sobą i wybrać taką, która spełnia nasze oczekiwania, a przy tym jest najtańsza.